23948sdkhjf

Snabb rekrytering till Promores sårstudie

Biofarmaceutiska utvecklingsbolaget Promore pharma har fyllt sin fas IIb-studie i förtid. Bolaget har fokus på terapeutiska peptider för behandling av venösa bensår.

Målet med Promore pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL, är att cirka 120 patienter med venösa bensår i Sverige och Polen ska genomgå hela studieprotokollet. Nu har samtliga patienter som bedöms behövas för studien rekryterats vid 15 kliniker i Polen och Sverige. Bolaget hoppas att med studien kunna visa att behandling med LL-37 påtagligt ökar sannolikheten för en accelererad sårläkning av kroniska sår.

– Jag är utomordentligt nöjd med att vi lyckats rekryterat samtliga patienter i HEAL-studien i förtid. Det är mycket ovanligt att rekrytering går fortare än planerat och jag vill ge en stor eloge till de inom bolaget och klinikerna som arbetat med detta, säger Jonas Ekblom, vd för Promore pharma i en kommentar.

Bolaget hoppas kunna kommunicera data från studien senast i samband men delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.

Studien är randomiserad och dubbelblind och inleds med en tre veckor lång placebobehandling för att utesluta patienter som är underbehandlade och därmed inte har ett kroniskt sår. Därefter delas patienterna in i tre armar, två armar där patienterna får LL-37 i två olika doser och en placeboarm. Behandlingen administreras två till tre gånger per vecka i samband med ordinarie såromläggning och pågår under totalt tretton veckor. Uppföljning sker fyra månader efter avslutad behandling.

Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter med kroniska, svårläkta sår på de traditionella läkemedelsmarknaderna, där venösa bensår utgör den största undergruppen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078