23948sdkhjf

Astra satsar en miljard dollar på minskade utsläpp

Astrazeneca satsar en 1 miljard dollar på att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030.

Under World Economic Forums årliga möte i Davos lanserade AstraZeneca strategin ‘Ambition Zero Carbon’. Strategin påskyndar avsevärt den plan som utvecklades 2015 för att minska AstraZenecas koldioxidutsläpp med mål verifierade av forskningen om klimatförändringar. För att uppnå nollutsläpp av växthusgaser fram till 2025 kommer AstraZeneca att konvertera 100 procent av dess energiförbrukning till förnybara källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk bilflotta.

AstraZeneca kommer att investera upp till 1 miljard USD för att uppnå dessa mål och utveckla nästa generations andningsinhalatorer med drivgaser som har en global uppvärmningspotential (GWP) nära noll.

I dagens plan ingår också "AZ Forest", ett initiativ som innebär att AstraZeneca återplanterar 50 miljoner träd under de kommande fem åren. I samarbete med lokala myndigheter och One Tree Planted, en ideell organisation som fokuserar på global återplantering av skog, kommer de första träden att planteras i Australien i februari 2020, följt av planteringar i Frankrike, Indonesien och andra länder. Detta initiativ stöder WEF: s nyligen lanserade plattform ‘1T.org – The Champions for a Trillion Trees’.

– Klimatförändringar är ett akut hot mot folkhälsan, miljön och den globala ekonomins hållbarhet. Sedan 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp från verksamheten med nästan en tredjedel och vår vattenförbrukning med nästan en femtedel. Men nu är det dags att agera ännu snabbare och fördubbla våra ansträngningar. De åtaganden som Astrazeneca har gjort idag som en del av vår strategi "Ambition Zero Carbon" kommer göra det möjligt för oss att påskynda minskningen av vårt företags klimatpåverkan och inspirera till samarbete på global nivå för att genomföra politiska förändringar, kommenterar Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef.

Genom att erkänna att Astrazenecas totala utsläpp från partners i hela företagets värdekedja är betydligt större än utsläppen från den egna direkta verksamheten, åtar sig bolaget att engagera dess leverantörer att minska sina direkta utsläpp till 2030 och att identifiera alternativ för att avlägsna koldioxid. Det kommer att leda till att mer koldioxid (CO2) avlägsnas från atmosfären än vad som tillförs vilket resulterar i att Astrazeneca blir "koldioxidnegativt" över hela värdekedjan till 2030.

Astrazeneca förbinder sig att lansera nästa generations inhalator för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med nära noll klimatpåverkan per 2025. AstraZeneca förväntar sig att den drivgas som används i nästa generations trycksatta inhalatorer med doserad dos, så kallade pMDI, kommer att ha en klimatpåverkan som är 90-99 procent lägre än drivgaser som används i äldre pMDI.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063