23948sdkhjf

D-vitaminbrist vanligt hos barn med leukemi

Ett av tre barn med leukemi hade brist på vitamin D vid diagnosen, enligt ny studie – Kopplas till sämre överlevnad.

I en ny studie som genomfördes vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet undersöktes blodprover från cirka 300 barn med leukemi. De flesta av dessa hade akuta lymfatiska och myeloiska leukemier.

– Resultaten visar att drygt en tredjedel av barnen med leukemi hade D-vitaminbrist, det vill säga värden under 50 nmol/L och bara 27 procent hade optimala nivåer på 75 nmol/L eller mer, säger Natalja Jackmann, barncancerläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Studien visar även att låga värden D-vitamin kan associeras med sämre överlevnad hos barn upp till 6 år.

– Normala D-vitaminnivåer är positivt både för friska och sjuka barn. Det kan vara så att de barn som hade vitaminvärden under 50 nmol/L, som är gränsen för brist, hade en svårare cancersjukdom. Framtida studier behöver undersöka om förbättring av D-vitaminstatusen kan leda till bättre överlevnad, säger Natalja Jackmann.

D-vitamin bildas i huden när man vistas i solsken men det är även möjligt att få i sig vitaminet genom kosten. Tidigare studier har dock visat att 20-50 procent av alla friska barn i Sverige D-vitaminbrist samt att problemet är större hos äldre barn, dels för att barn under två år rekommenderas få D-vitamintillskott men även möjligtvis för att äldre barn vistas mindre utomhus. Problemet är dessutom större under den mörkare delen av året; höst, vinter och vår.

Barn som behandlas med cytostatika kan ha svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin via kosten samtidigt som de ofta rör sig mindre och bör undvika direkt solljus under strålbehandling och under en viss tid efter blodstamcellstransplantation.

Forskarna menar dock att deras nya forskningsresultat, som bland annat visar att en dålig D-vitaminstatus ger upphov till en sämre överlevnad hos barn upp till sex års ålder, inte innebär att man nödvändigtvis bör införa screening för alla barn med leukemi.

– Det är för tidigt att dra den slutsatsen. I likhet med friska barn rekommenderas D-vitamindroppar till alla under två år. Medvetenheten har också blivit bättre inom barncancervården, exempelvis att barn med mörk hud och dålig nutritionsstatus snabbare kan utveckla D-vitaminbrist. Vissa riskgrupper screenas för D-vitaminbrist och får extra D-vitamintillskott om detta behövs, bland annat barn med akut lymfatisk leukemi och barn som genomgår blodstamcellstransplantation. Dessutom får alla barn med cancer träffa en dietist, säger Natalja Jackmann.

Just nu pågår en prospektiv studie i Uppsala, i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, där man analyserar barnens mående och livsstil under behandlingstiden. I den får föräldrar svara på en enkät om livsstil, mat samt härkomst. Dessutom tas blodprover var tredje månad under två års tid som fryses ned för analys av bland annat D-vitaminvärden.

– Om det visar sig att barn med cancer, som har höga D-vitaminvärden, mår bättre än de med låga värden kan det bli aktuellt med en större, randomiserad studie där den ena gruppen får vitamintillskott och den andra placebo. På sikt kan behandlingsrekommendationerna behöva ändras och screening införas, men innan dess krävs mer forskning, avrundar Natalja Jackmann.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094