23948sdkhjf

Färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Under 2018 minskade antalet dödsfall på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Det är en minskning med 6 procent jämfört med året innan, enligt ny statistik från Socialstyrelsen

– Färre dödsfall var kopplade till olika fentanyler under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har gått upp och ner de senaste åren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I snitt har omkring 900 personer per år avlidit till en följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under de senaste åren. I hälften av fallen handlade det om överdoser, och i en fjärdedel av fallen var det suicid. För resterande fall har det inte gått att avgöra om det funnits någon avsikt bakom förgiftningen.

Den vanligaste substansen hos de som avlidit på grund av förgiftning var sömnmedlet zopiklon under perioden 2012 till 2018. Därefter på listan kom opioiderna metadon, buprenorfin och heroin som dominerade bland olycksfallsförgiftningarna. Bland suiciddödsfallen var sömn- och lugnande medel överrepresenterat.

I drygt hälften av dödsfallen mellan 2012 till 2018 hade fler än en enstaka substans bidragit till dödsfallet. I omkring en tredjedel av fallen handlade det om tre eller fler substanser. Vanligaste kombinationen var buprenorfin och alprazolam.
Något som syns tydligt i statistiken är enligt Socialstyrelsen att en stor andel av de som avlidit haft kontakt med slutenvården eller specialiserad hälso- och sjukvård. Detta kan ses i form av psykiatriska diagnoser under perioden 2013 till 2018.

– Bland män är tidigare missbruksdiagnoser vanligast. Bland kvinnor är förstämningssyndrom, där depression ingår, vanliga, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062