23948sdkhjf

Zeposia godkänns för multipel skleros

Nu finns en ytterligare behandlingsmetod för patienter med skovvis fortlöpande mulipel skleros i Europa.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt Zeposia (ozanimod) som behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande mutlipel skleros med aktiv sjukdom. Godkännandet grundas på resultat från två dubbelblinda kontrollerade randomiserade fas III-studier, Sunbeam och Radiance part B. Enligt ett pressmeddelande från tillverkaren Bristol Myers Squibbs visar resultaten att läkemedlet reducerar den årliga skovfrekvensen samt antalet och storleken på patientens hjärnlesioner, jämfört med behandling med Avonex, interferon beta -1a.

I studierna ingick totalt 2 600 patienter från över 20 länder. Efter ett år med Zeposia minskade skovfrekvensen med 48 procent i Sunbeam-studien, samt 38 procent efter två år för patienterna i Radiance-studien. I båda studierna minskade även antalet T1-Gd-laddande hjärnlesioner jämfört med behandling med Avonex.

– Detta godkännande, som är baserat på resultat från de två fas III-studierna som visade signifikant förbättring vad gäller återfall och hjärnlesioner, innebär ett nytt viktigt behandlingsalternativ i första linjen för patienter med denna svåra sjukdom, säger Anna Åleskog, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb, Sverige, i ett pressmeddelande.

Mulipel skleros, MS, är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret attackerar det skyddande myelinhöljet som täcker nerverna. Det kan i sin tur orsaka skadliga lesioner som försvårar signaler att skickas mellan varje nervell. Zeposia är nu det enda godkända S1P-receptormodulatorn för patienter med skovvis fortlöpande MS med aktiv sjukdom. De vanligast biverkningar som rapporterats är naosfaryngit, förhöjt alaninaminotransferas samt förhöjdt gammaglutamyltransferas. I mars godkändes läkemedlet för behandling av patienter med skovvis fortlöpande multipel skleros. Zeposia utvärderas för ytterligare immunologiska indikationer så som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079