23948sdkhjf

Petter Hartman: Avsätt 1 miljard till en life science-fond!

Under pandemin ökar bristen på riskvilligt kapital för life science-bolag i tidig fas, skriver Petter Hartman i en krönika.

Svensk life science är på väg in i en ny expansionsfas. De senaste åren har stora investeringar gjorts i forskning och utveckling och antalet nya life science bolag så väl som antalet anställda ökar runt om i Sverige. Trenden har varit särskilt positiv när det gäller tillväxten i de små företagen med koppling till landets universitets- och innovationsmiljöer. Vår långa tradition av välutbyggda forskarparker och dokumenterat höga innovationskapacitet spelar en viktig roll för kommersialisering av forskning och utveckling.

Men det finns också skäl till oro. Under 2020 har världen ställts inför en av de största samhällsutmaningarna i modern tid. Den pågående pandemin har blottlagt brister i vår beredskap och satt press på hela det ekonomiska systemet. Samtidigt har viljan att hitta nya vägar och omställningsförmågan visat sig vara stark. Men med ökad osäkerhet dämpas dock riskaptiten och det är ett särskilt stort problem för en bransch som präglas av långa utvecklingstider, hög risk och stort kapitalbehov.

Sverige har i grunden ett väl utbyggt investeringslandskap med flera aktörer aktiva i olika faser. De institutionella VC-aktörerna avvaktar dock ofta till projekten kommit in i sen preklinisk fas eller till tidig klinisk fas innan de går in med en investering. Redan före pandemin har antalet investerare i tidiga faser varit begränsat. Detta har fått till följd att många bolag tvingats till en tidig börsnotering, i vissa fall innan de är mogna för den publika marknaden.

För att stärka upp det finansiella landskapet för bolag som just påbörjat sin utvecklingsresa i en tid av turbulens behövs det större institutionella finansiella muskler som investerar i life science-bolagens tidiga skeden där riskerna är stora och där vägen till marknad fortfarande är lång. En lösning på detta är att avsätta 1 miljard till en offentligt finansierad life science-fond, öronmärkt för investeringar i preklinisk fas. Beloppen per snittinvestering bör vara väl tilltagna och investeringshorisonten längre än 10 år. Uppdraget kan med fördel ges till en aktör med både kompetens och geografisk täckning över landet, exempelvis Almi Invest.

Styrningen och den praktiska organiseringen av en sådan fond kan naturligtvis diskuteras närmare, men den viktigaste frågan här och nu är om det finns politiskt mod och vilja att satsa oss ur krisen. Och viktigast av allt – har vi råd att låta bli?

Artikeln är en del av vårt tema om Krönika.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079