23948sdkhjf

Sofia Nilsson (C): ”Life science-strategin behöver tydligare prioriteringar”

Centerpartiet vill inrätta ett tioårigt forskningsprogram om sjukdomar som drabbar kvinnor. Det berättar Sofia Nilsson (C), i Life Science Swedens intervjuserie med riksdagspolitiker från de olika partierna inför valet.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk life science enligt dig?

– En tät och systematisk samverkan mellan life science-sektorn, den akademiska forskningen och innovationen i sjukvården, från primärvård till högspecialiserad vård. Regeringens life science-strategi behöver tydligare prioriteringar och fler konkreta insatser på nationell nivå.

Hur ska man stimulera medicinsk forskning i Sverige?

– Centerpartiet vill inrätta ett tioårigt forskningsprogram om sjukdomar som drabbar kvinnor och satsa 200 miljoner kronor under nästa mandatperiod. Forskning på så kallade kvinnosjukdomar har låg status och forskningen lider brist på medel. Många vanliga tillstånd eller sjukdomar har helt enkelt inte varit registrerade som en officiell diagnos. Det eftersatta kunskapsläget där de bakomliggande orsakerna fortfarande, i många fall, är okända hindrar utvecklingen av effektiva metoder. Utan stora satsningar kommer vi inte kunna uppnå en jämställd sjukvård.

Vi vill se tydliga nationella mål för antalet patienter som ska medverka i kliniska studier

– Vi vill också se mer patientnära forskning ute i primärvården. Det saknas goda kunskaper på aggregerad nivå om patienter som söker sig till primärvården och om den behandling de får. Staten bör ta ett tydligare ansvar för att regioner och vårdgivare prioriterar tid och utrymme för forskning i anknytning till vårdcentraler och hemsjukvård.

Inför valet den 11 september intervjuar Life Science Sweden en politiker från vart och ett av riksdagspartierna. Här läser du samtliga intervjuer.

Vilken fråga brinner du mest för inom sjukvården?

– Vi måste fortsätta satsa på den nära vården där vi stärker primärvården och satsar på fast läkarkontakt.

Vad vill Centerpartiet göra för att stärka svensk life science?

– Vi vill se tydliga nationella mål för antalet patienter som ska medverka i kliniska studier. Det skulle bidra till en långsiktig forskning och utveckling i sjukvården som gynnar patienten, vårdpersonalen och stimulerar ytterligare utveckling både lokalt och inom professionerna. Kliniska prövningar är helt avgörande för att kunna föra ut innovationer i vården snabbare. Vi vill också se statliga insatser som bidrar till att öka antalet kliniska prövningar av särläkemedel.

Sofia Nilsson är legitimerad sjuksköterska och ledamot i socialutskottet för Centerpartiet.

Artikeln är en del av vårt tema om Valspecial.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078