23948sdkhjf

Ingen screening för bröstcancer efter 74 års ålder

I en ny översyn konstaterar Socialstyrelsen att det saknas stöd för att ändra det gällande nationella screeningprogrammet för bröstcancer.

I nuläget ska regionerna erbjuda kvinnor mellan 40 och 74 år avgiftsfri mammografi var 18–24:e månad, för att eventuell bröstcancer ska kunna upptäckas. Med kvinnor menas här personer som har fått det juridiska könet kvinna vid födseln, vilket även inkluderar transpersoner.

I en genomgång av screeningprogrammet har Socialstyrelsen fokuserat på den övre åldersgränsen, undersökningsmetoden tomosyntes - en slags tredimensionell mammografi, och om det är aktuellt med alternativa undersökningar hos personer med tät bröstvävnad, det vill säga när vävnaden i högre grad består av bindväv och körtelvävnad.

Socialstyrelsen konstaterar att kunskap saknas avseende effekten av screening efter 74 års ålder. Man pekar på att det inte säkert går att säga att dödligheten i bröstcancer skulle minska. Det svenska programmet följer de europeiska riktlinjerna, som anger 74 år som en övre åldersgräns.

– Screeningen kan ge ökad oro, leda till överdiagnostik och därmed överbehandling, med försämrad livskvalité som följd, säger Malin Berggrund, projektledare för översynen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen menar också att nyttan med tomografi i nuläget är osäker. Det är tveksamt om metoden minskar dödligheten i cancer. Man pekar även på att screening med tomografi skulle kräva stora resurstillskott.

Vad det gäller alternativa undersökningar för tät bröstvävnad konstaterar Socialstyrelsen att det i nuläget saknas underlag för att införa en anpassad screening.

– Vi för självklart kontinuerligt en dialog med forskare och andra aktörer på området och följer utvecklingen mycket noga, säger Malin Berggrund i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079