23948sdkhjf

Studie: Uttryck av vissa gener förändras vid postcovid

Långt kvarvarande efterdyningar av covid-19 lämnar spår i vårt DNA. Det tyder en ny studie från Linköpings universitet på. Forskarna bakom studien hoppas att resultaten ska bidra till nya verktyg för att kunna diagnosticera postcovid.

Vår kropp kan med hjälp av till exempel en liten kemisk grupp, en metylgrupp, stänga av och slå på gener. Processen, DNA-metylering, är ett exempel på en epigenetisk förändring. När en metylgrupp adderas till en viss sekvens på vårt DNA resulterar i detta vanligen till att en närliggande gen tystas och vice versa.

Forskare vid Linköpings universitet har i en ny studie med hjälp av blodprover från en liten grupp människor med postcovidsymptom analyserat metyleringsmönster i DNA. De vanligaste symptomen som deltagarna upplevde var en känsla av att inte få tillräckligt med luft, hjärtklappning, muskelsvaghet och en förlust av lukt och smak.

Metyleringsmönstren jämförde de sedan mot individer som haft covid-19 och tillfrisknat helt samt mot individer som inte hade haft sjukdomen. Resultaten visade att postcovidgruppens mönster skiljde sig åt från resterande.

– Vi ser att de här på- och av-knapparna som styr genernas aktivitet förändras och flyttas runt lite. Man slår på gener som tidigare var av och stänger av gener som tidigare var på och det ser vi i DNA från bland annat immunceller, säger Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet och en av studieförfattarna, till Life Science Sweden.

De gener som skiljde sig åt i metyleringsmönstret hos individer med postcovid var bland annat gener kopplade till smak och lukt. Men forskarna fann även vissa likheter med kroniskt trötthetssyndrom.

– De mekanismer som styr cellernas energiuthållning verkar påverkade på samma sätt i gruppen med postcovid.

Forskarna hoppas att resultatet från studien ska kunna bidra till nya verktyg för att kunna diagnosticera postcovid samt att det ska bidra till en ökad förståelse av hur det uppstår.

– Vi hoppas på att vi inom bolaget Predictme som jag grundat tillsammans med kollegor ska kunna ta det här vidare mot diagnostik genom att använda oss av de metyleringsmönster som vi hittar för att utveckla diagnostiska test, säger Maria Lerm. 

Nu försöker forskarna i en större studie se hur metyleringsmönstren förändras över tid genom att ta prover från patienter med postcovid med ett års mellanrum.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08