23948sdkhjf

"Sjukdomsmodifiering blir standard i Alzheimers"

Sjukdomsmodifierande läkemedel väntas bli standardbehandling inom behandlingen av Alzheimers sjukdom. Det sa doktor Dennis J Selkoe, från Prothena Biosciences,  under en föreläsning vid kongressen AD/PD 2023 i Göteborg. 

På marknaden i USA med sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers sjukdom finns i dag Biogens läkemedel Aduhelm och Bioarctics Leqembi (lecanemab) under licensavtalet med japanska Eisai. 

I den sena forskningen i fas III finns också Eli Lilly med läkemedelskandidaten donanemab. Under det andra kvartalet 2023 väntas Eli Lilly komma med resultat från Trailblazer-ALZ 2. I denna studie jämförs donanemab med placebo vid behandling av tidig Alzheimers sjukdom. Det primära målet kommer utvärdera förändringen från baslinjen enligt skalan integrerat Alzheimers Disease Rating Scale (iADRS) fram till vecka 76 i behandlingen. 

I Europa är situationen däremot en annan än i USA då ännu så länge ingen sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers sjukdom har fått godkännande av läkemedelsmyndigheten EMA. En registreringsprocess för lecanemab pågår dock i Europa, där Bioarctics partner Eisai hoppas på ett godkännande under tidiga delen av nästa år.

Gemensamt för Aduhelm, Leqembi och donanemab är att de, på olika sätt, tar utgångspunkt från placket amyloid beta. Förhoppningar fanns tidigare även kring läkemedelsbolaget Roches läkemedelskandidat gantenerumab. Efter utläsning av studier i fas 3 som inte nådde upp till önskat resultat lades dock projektet ned i december 2022.

Dennis J Selkoe ser i framtiden möjligheter med kombinationsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom som kombinerar sjukdomsmodifierande behandlingar med småmolekyler. Ambitionen med detta tillvägagångssätt är då att både angripa det inlagrade placket i hjärnan (amyloid beta) såväl som processen för plackbildning i hjärnan.

Klasserna av substanser benämnda gammasekretas-modulatorer (GSM) och BACE-hämmare pekas ut som möjliga vägar för att motverka uppbyggnaden av plack. Bland bolag med forskning inom gammasekretas-modulatorer finns svenska Alzecure Pharma. Dessa substanser återfinns inom forskningsplattformen Alzstatin. I denna plattform finns läkemedelskandidaterna ACD679 och ACD680, vilka båda befinner sig i preklinisk forskning.

– Det som du kallar bromsmediciner kanske kan bli preventiva mediciner i och med att man går in tidigare innan sjukdomen utvecklas", säger Alzecure Pharmas vd Martin Jönsson till Nyhetsbyrån Direkt.

En fördjupande artikel från konferensen finns på Life Science Swedens webbplats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078