23948sdkhjf

740 miljoner till cancerforskning – så fördelas anslagen

Målsökande proteiner och ”magiska” svampar är några forskningsområden som får anslag när Cancerfonden gör årets största satsning och beviljar 740 miljoner till svenska cancerforskare.

I år stödjer fonden inte bara forskning som handlar om att förebygga och bota cancer, utan även sådan som kan förbättra det psykiska välmåendet hos cancerpatienter.

En av dem får stöd av Cancerfonden är Johan Lundberg vid Karolinska institutet, som inriktat sig på depression, vilket drabbar närmare en tredjedel av cancerpatienterna under eller efter behandling. Han forskar om psilocybin, ett hallucinogent ämne som utvinns ur vissa svampsorter, och som i tidigare studier visat sig ha god effekt mot depression.

– Det man har sett är att det kan räcka med en behandling vid ett tillfälle som kan ge en väldigt långvarig effekt. Men ännu är de studier som gjorts för små för att man ska kunna dra för stora slutsatser, säger han i ett pressmeddelande.

Johan Lundberg beviljas nu 2,4 miljoner kronor för att genomföra en klinisk, placebokontrollerad studie med 100 personer där den antidepressiva effekten och biverkningarna undersöks. Syftet är att få kunskap som gör att man kan förutspå vilka patienter som har störst nytta av behandlingen.

En annan av forskarna som beviljas anslag är Anzhelika Vorobyeva vid Uppsala universitet som får tre miljoner kronor för att undersöka hur målsökande proteiner kan förbättra behandlingen av spridd äggstockscancer. Målet är att hitta en behandling som skadar så mycket av cancercellerna som möjligt, men skonar de friska cellerna.

Totalt får 220 olika forskningsprojekt dela på de 740 miljoner kronor som Cancerfondens forskningsnämnd nu har beslutat om.

– Det här har varit ett år präglat av många svåra omvärldshändelser som drabbat samhällen och privatpersoner. Ändå har människor fortsatt stötta svensk cancerforskning och det är tack vare deras gåvor vi nu kan ge 740 miljoner kronor till de mest lovande forskningsprojekten, säger Malin Sund, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, i pressmeddelandet.

Så här fördelas anslagen:

Karolinska institutet – 298,7 miljoner
Lunds universitet – 134,7 miljoner
Uppsala universitet – 107,1 miljoner
Göteborgs universitet – 65,5 miljoner
Umeå universitet – 59,5 miljoner
Linköpings universitet – 34,5 miljoner
Stockholms universitet – 22,1 miljoner
Kungliga tekniska högskolan – 4,8 miljoner
Chalmers tekniska högskola – 3 miljoner
Örebro universitet – 2,4 miljoner
Högskolan i Gävle – 2,4 miljoner
Mälardalens högskola – 2,4 miljoner
Högskolan i Skövde – 0,3 miljoner

Källa: Cancerfonden

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078