23948sdkhjf

Lundbeck stöttar ögonforskning

En dansk forskare får 1,5 miljoner för sina studier av åldersförändringar i gula fläcken.
Mogens Holst Nissen vid Köpenhamns universitet har fått stöd av Lundbeckfonden för sin forskning kring åldersförändringar i gula fläcken i ögat. Målet med forskningen är att förstå mekanismerna bakom sjukdomen och därmed göra det möjligt att utveckla nya metoder för att förebygga och behandla tillståndet.

Åldersförändringar i gula fläcken , makuladegeneration – AMD - är den vanligaste orsaken till blindhet för personer över 65 år i västvärlden. I Sverige beräknas cirka 350 000 personer ha någon form av sjukdomen. Förändringarna uppkommer oftast efter 60 års ålder, men förekomsten ökar kraftigt med åldern. Det som händer i ögat är att syncellernas funktion gradvis försämras och cellerna i gula fläcken förtvinar och dör. Detta leder till att det kan bli svårt att läsa, skriva, orientera sig på främmande platser och att känna igen människor.

Orsaken till varför syncellerna dör är ännu okänd men det finns studier som tyder på att immunförsvaret är inblandat. Det är känt att immunförsvaret förändras med stigande ålder på sätt att mängden signalsubstanser från immunförsvaret i blodet ökar hos många äldre. Dessa substanser kan stimulera en celltyp i ögat som tros ha betydelse för uppkomsten av AMD.

Lundbeckfonden stöttar nu Mogens Holst Nissens projekt med 1,5 miljoner danska kronor. Projektet ska undersöka om det finns ett samband mellan immunförsvarets signalsubstanser och uppkomsten av sjukdomen. Undersökningen ska göras genom att jämföra nivån av substanserna i blodet hos AMD-patienter med nivån hos en grupp friska personer i samma ålder.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079