23948sdkhjf

Experter granskar nanoteknik i mat

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har studerat potentiella risker med nanoteknologi i livsmedel och djurfoder, och rekommenderar försiktighet.
När man överväger att använda nanoteknologi vid framställning av livsmedel eller djurfoder bör varje enskilt fall granska för sig. Det anser EFSAs vetenskapliga kommitté som har granskat området, på EU-kommissionens uppdrag. Att använda så kallade engineered nano materials, ENM, i livsmedelsproduktion är ett potentiellt mycket lönsamt område. Det skulle bland annat kunna användas för att leverera näringsämnen eller i förpackningsindustrin. EU-kommissionen beräknar det möjliga värdet till mellan 750 och 2 000 miljarder euro år 2015.

Bristen på beprövad metodologi och kunskap gör dock att ämnet bör omges med ett visst mått av försiktighet, tycker EFSAs experter. De säger att det krävs ytterligare forskning och studier på området, bland annat när det gäller hur ENM fungerar i biologiska vävnader och i matsmältningssystemet hos människor och djur.

Den vetenskapliga kommitténs ordförande, den italienske professorn Vittorio Silano påpekar också att bristen på tillgängliga fallstudier och data gör det svårt att dra tillfredsställande slutsatser. EFSAs experter efterlyser också utveckling och validering av rutiner och metoder för hur man ska kunna upptäcka, karaktärisera och kvalitifera ENM i livsmedel, djurfoder eller material som kommer i kontakt med dessa. De vill också se metoder för hur man kan studera toxicitet.

EU-kommissionen ska snart ta ställning till frågan. De behöver dock inte rätta sig efter EFSAs expertkommitté.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094