23948sdkhjf

Bakterier förlorar på antibiotikaresistens

Forskning från Örebro universitet visar antibiotikaresistensen hos meningokockbakterien inte har ökat i Sverige de senaste 15 åren. Resultaten av studien som gjorts av Sara Thulin Hedberg tyder på att dessa bakterier inte har någon nytta av att tåla antibiotika.
Sara Thulin Hedberg har undersökt hur ökningen av resistenta bakterier av stammen Neisseria meningitidis, meningokocker, har sett ut i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Resultaten av hennes avhandling visar att dessa bakterier, till skillnad från många andra, inte blivit mer resistenta under denna period. En del av bakterierna har blivit resistenta mot enstaka preparat, men de inte ökat i antal och verkar inte spridas i samhället.

- Vi hade förväntat oss en mer negativ utveckling, med tanke på den kraftiga ökningen av resistenta bakterier i samhället, så det här resultatet är både förvånande och väldigt skönt, säger Sara Thulin Hedberg.

Anledningen till att meningokockerna inte utvecklar resistens i samma utsträckning som många andra bakterier är enligt Sara Thulin Hedberg att biologiska kostnaden för bakterien är för hög. Detta trots att meningokocker är skickliga på att anpassa sig, bland annat genom att plocka upp delar av DNA från andra bakterier.

Bland annat studerade Sara Thulin Hedberg meningokockbakterier som blivit resistenta mot antibiotikan rifampicin. Hon upptäckte då att de resistenta bakterierna inte delar sig lika snabbt som sina icke-resistenta familjemedlemmar och inte de är lika bra på att infektera orgnaismer. Detta innebär att de har svårt att konkurrera med de icke-resistenta meningokockerna så fort de befinner sig i en antibiotikafri miljö.

Sara Thulin Hedberg hoppas att hennes resultat ska kunna användas för att hitta nya möjligheter att bekämpa resistenta bakterier.

- Genom att öka kunskapen om hur bakterier förändrar sig och påverkas av att utveckla resistens, kan det bli möjligt att ta fram antibiotika som bakterierna har svårare att anpassa sig till utan alltför stor kostnad för dem själva.

// FAKTARUTA //

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078