23948sdkhjf

Så vill Petersson förbättra klimatet för kliniska studier

UPPDATERAD. En central nämndmyndighet, en informationsportal, snabbare regulatoriska processer och bättre uppföljning är receptet som ska förbättra klimatet för kliniska prövningar i Sverige.
Regeringens särskilda utredare Ingrid Petersson lämnade i dag, onsdag, in sin rapport om hur samordning av insatser kring kliniska prövningar kan organiseras i Sverige. I rapporten föreslår Petersson en rad organisatoriska förändringar som på sikt ska förenkla för de olika aktörerna som är inblandade i klinisk forskning.

En av lösningarna är att upprätta en central nämndmyndighet med regionala stödfunktioner vars huvuduppgift är att identifiera patienter och prövare. Centralfunktionen, som föreslås heta Nämnden för samordning av kliniska studier, ska också ge råd och praktiskt stöd före och under de kliniska studierna samt erbjuda utbildning till aktörer som är inblandade i klinisk forskning. Ingrid Petersson ser att den viktigaste komponenten i förslaget är att åtgärderna görs snabbt och förhoppningen är att nämndmyndigheten kan vara på plats under första halvåret 2014.

- Det behöver inte vara hundra procent rätt från början, det kan man justera på vägen. Det viktigaste är att regeringen tar ord till handling nu, säger hon.

Ingrid Petersson föreslår också att en informationsportal upprättas där patient och prövare kan etablera kontakt och patienter kan se information om aktuella prövningar. Informationsportalen är tänkt att ligga under nämndmyndighetens ansvar och därför är det en bra början är att etablera denna först, menar Ingrid Petersson.

- Det är den centrala nämndmyndigheten som ska fungera som en katalysator åt allt det andra.

Ingrid Petersson ser inte framför sig en stor myndighet med hundratals anställda utan snarare en mindre med omkring tio personer anställda. Utöver ska det sedan till personer ute i de regionala stödfunktionerna och i rapporten beskriver hon flera aktörer som redan verkar på området.

- Det handlar dels om att samordna resurser som redan finns ute i regionerna men också att stötta upp med ny kompetens, säger hon.

Utredningen har pågått sedan augusti och staten har öronmärkt 40 miljoner kronor för satsningen under 2014. För 2015 har också 40 miljoner kronor avsatts och därefter ska satsningen finansieras med 50 miljoner kronor per år från och med 2016.

I oktober hade Ingrid Petersson kommit halvvägs. Under Gothia Forums konferens om klinisk forskning berättade hon om arbetet och olika sätt som skulle kunna snabba på processerna vid kliniska prövningar.

- Bland annat tittar vi på hur patienter ska kunna anmäla sig till studier och hur de först får kännedom om att studien ska starta, berättade hon under konferensen.

Under konferensen berättade hon också om att arbetsgruppen tittade på bristen på tid och resurser i vården som ett bidragande faktum till att antalet kliniska prövningar sjunker. Redan då fastslog hon att det var utanför hennes uppdrag och några punkter på det temat tas inte upp i rapporten som lämnades in i dag.

- I slutändan är det upp till landstinget att lägga in kliniska prövningar som en del i uppdraget, sa Ingrid Petersson under konferensen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064