23948sdkhjf

Stora förväntningar på nya biosimilarer

Landsting och kommuner kan spara stora pengar när patent går ut och biosimilarer ersätter originalläkemedel. Men är läkemedelskopior verkligen lösningen på vårdens problem?

I december 2015 gav regeringen TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i uppdrag att kartlägga marknaden för biosimilarer och se hur man ska kunna få en effektiv priskonkurrens på de nya preparaten. Enligt TLV:s rapport är möjligheterna till besparingar stora.– Vi har haft biosimilarer i tio år, men anledningen till att många pratar om det här nu är att flera stora mediciner har patent som håller på att gå ut. Vi har redan fått kopior till Remicade och Enbrel, och nästa år tror de flesta att Humira förlorar sitt patent, säger Svante Rasmuson, chef för enheten för marknadsanalys på TLV.

Sju av de tio största läkemedlen i Sverige i dag är biologiska läkemedel. De kopior, som utvecklas när patenten har gått ut, kallas biosimilarer, en slags motsvarighet till de syntetiska läkemedlens generika. Landstingen har sparat stora belopp på att använda generika och i sin rapport skriver TLV att en prissänkning på 30 procent med hjälp av biosimilarer skulle ge besparingar på en miljard kronor varje år.

TLV konstaterar också att Norge och Danmark har kommit längre än Sverige med att använda biosimilarer.

– De har en mer centraliserad form av upphandling, medan våra landsting arbetar var för sig. I längden ger det problem med ojämlik vård mellan patienter i olika regioner.

Nu har TLV börjat arbeta aktivt med trepartsöverläggningar tillsammans med landstingen och företagen, där de centralt kan förhandla priserna även för biologiska läkemedel. Något som tycks ge bra resultat.

På kort sikt kan biosimilarer alltså bli en god affär för både patienter och landsting. På längre sikt finns dock risken att investeringarna i ny läkemedelsutveckling blir lidande. Det säger Björn Arvidsson, policychef på Roche, som utvecklar biologiska läkemedel.– Värde i hälso- och sjukvården skapas när man inför innovation som gör skillnad. Ett införande av biosimilarer, generika eller kopior av olika slag kan indirekt skapa värde om de resurser som frigörs återinvesteras i hälso- och sjukvården. Biosimilarer löser inga medicinska utmaningar, men det gör innovationer.

Björn Arvidsson vill se större resurser och investeringar i hälso- och sjukvård i Sverige. Han tar cancervården som exempel.

– Det är smickrande för oss att andra företag ser ett värde i att kopiera och sälja våra innovationer, och det visar tydligt att vi har valt rätt strategi, säger han.

Samtidigt har TLV fått ett nytt uppdrag av regeringen. De ska samla producentoberoende information om biosimilarer riktat till sjukvård och patienter för att öka kunskapen om preparaten i hela vårdkedjan.

Fakta: Biosimilarer

Biologiska läkemedel består av mycket stora, komplexa molekyler, något som göra produktionen av kopiorna, biosimilarer komplicerad. Faktum är att det inte går att skapa en exakt kopia av ett biologiskt läkemedel. Därför är kraven på tester och dokumentation större än på de generika som är syntetiska läkemedlens kopior. Det gör att priserna inte heller blir lika låga för biosimilarer som för generika.

Än så länge har vi få biosimilarer ute på marknaden i Sverige, men flera patent på storsäljande biologiska läkemedel är på väg att gå ut.

Biosimilarer kan till exempel vara monoklonala antikroppar och insulin och används ofta för behandling av cancer, reumatiska sjukdomar och diabetes.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078