Replik: Kommittéerna ger ojämlik vård

| Av Calle Waller och Bernt Åslund, Prostataförbundet | Tipsa redaktionen

Ellen Vinge försvarade läkemedelskommittéerna i en intervju här på Life Science Sweden. Men deras verksamhet får kritik – här av Calle Waller och Bernt Åslund på Prostatacancerförbundet.

Inför den explosiva tillväxten av kunskapsmassan inom vården och utvecklingen av digitala verktyg för att hantera ”big data” närmar vi oss snabbt ett läge där behovet av disruptiva förändringar av vårdens organisation och styrning blir alltmer påkallat. Begreppet är lite av ett modeord och brukar användas för mer omstörtande ingrepp i rådande strukturer. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi hade till exempel disruptiva förändringar som tema vid sitt senaste tvådagars IHE-forum. Men fortfarande är det lång väg från tanke till handling.

Ett område med behov av större förändringar är läkemedelskommittéernas verksamhet. Den 14 december intervjuade Life Science Sweden Ellen Vinge, ordförande för läkemedelskommittéernas nätverk. Här anges som angelägna uppgifter för kommittéerna att granska, värdera och ge råd om praktisk användning av läkemedel, att sammanställa effekten av läkemedlet i relation till kostnaden, ge råd om ”bästa köp”, att följa effekten, ibland i särskilda införandeprotokoll med mera.

Om införande och användning av läkemedel på detta sätt ska filtreras genom 21 olika kommittéer så garanteras att vården i Sverige aldrig kan bli någorlunda jämlik. Det ter sig alltmer kontraproduktivt att ett litet land med endast 10 miljoner invånare är betjänt av ett sådant system. Än mer märkligt blir det i perspektivet av att Sverige sedan några år brottats med en tidsstjälande byråkrati vid införandet av nya läkemedel och kommit fram till ett upplägg som man kallar ordnat införande. En särskilt viktig komponent i denna process var att SKL blev värd för en nationell kommitté, det så kallade NT-rådet, och att samtliga landsting förband sig att följa de rekommendationer som detta råd utfärdar. Syftet med nyordningen var att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsbehandling.

Efter nu snart två år kan konstateras att det ordnade införandet körde fast vid landstingsgränserna. De givna löftena att följa de nationella rekommendationerna upphävdes genom olika lokala interventioner där läkemedelskommittérna spelade en avgörande roll. Ett belysande exempel är införandet av nya, livsförlängande läkemedel för prostatacancer. Trots rekommendation går införandet fortfarande trögt och variationen mellan landstingen är påtaglig. Situationen förvärras av att man inte heller på nationell nivå lyckats med sin föresats att noga följa införandet av läkemedlen. Vi saknar fortfarande klarhet om hur stor den tilltänkta målgruppen är, hur stor andel som faktiskt behandlas, lokalt och nationellt samt vilka effekter som uppnås. Denna brist på uppföljningsdata omöjliggör också de forskningsinsatser som behövs för att snabba på utvecklingen mot en mer effektiv och jämlik läkemedelsanvändning.

Sammanfattningsvis är en radikal förändring av läkemedelskommittéernas roll angelägen, med inriktning på att de ska harmoniera med och växla upp nyttan med det nationella ordnade införandet. Dags för ett disruptivt ingrepp!

Läs intervjun med Ellen Vinge här:

"Någon måste sila kunskapsmassan"Håll dig uppdaterad med Life Science Sweden
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Får hedersutmärkelse

Moberg förstärker

Forskningen i Solna stärks upp rejält

Nu invigs den nya stora forskningsbyggnaden Bioclinicum vid Karolinska universitetssjukhuset. En yta på 40 000 kvadratmeter med plats för bland annat 195 laboratorier står snart redo.

Han blir rektor i Växjö

Positivt EMA-svar för Neurovive

Första nya behandling mot svårbehandlad leukemi på 25 år

Från vin- och spritjätte till barncancerfonden

Arkiv

Tarmsjukdom i barndomen kopplad till ökad cancerrisk

Barn som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för cancer, både i barndomen och senare i livet.

Klinisk prövning närmare för stamcellsbolag

Epigenetik som orsak eller verkan

Budgeten i korthet

Den nådiga luntan omfattar drygt 3900 sidor – Här har Life Science Sweden sammanfattat några av förslagen inom utgiftsområdet Hälsa och sjukvård.

Boule utser ny CFO

Svenskt genombrott i malariaforskningen

Forskare från Sverige, Tjeckien och Burkina Faso har upptäckt varför människor ur folkgruppen fulani är mer motståndskraftiga mot malaria.

Nobelpristagarens tips till entreprenörerna

Det går att starta företag på idéer inom medtech och medicinska behandlingar, men det kostar på. Här delar nobelpristagaren Arvid Carlsson med sig av sina bästa tips för att ta sin forskning till nästa nivå.

De får Forska Sveriges pris

En världskänd forskare och en svensk politiker som båda utmärkt sig för sitt engagemang i att lyfta medicinsk forskning, innovation och patientnytta. Nu får de hedervärda utmärkelser.

Får utmärkelse för allergitester

Malin Lindstedt tilldelas stiftelsen Forska utan djurförsöks utmärkelse Nytänkaren för sina banbrytande allergitester.

Göteborgsforskare: "Vi vet vad du äter"

Med nya biomarkörer kan forskarna se vad du har ätit, något som nu gett resultat i en stor diabetesstudie.

Han får SRF-stipendium

CMC Contrast förvärvar – blir Ascelia

Kancera tecknar formuleringsavtal

Stig Wall till globalt institut

Anna Maria Schröder generalsekreterare

Förbundsstyrelsen för Svenska celiakiförbundet har utsett Anna Maria Schröder till ny generalsekreterare.

Ett hus för experter

Medicon Village Science Park expanderar och öppnar upp för 600 life science-specialister.

Behandling halverar återfallsrisken

Nätet lockar

Nyförvärv till Göteborg

Snabbt införande av botande hepatit-läkemedel

Mobiltelefonplast styr bakterier

Börsras för Probi

Follicum rekryterar

Historiskt godkännande av genterapi

Medivir outsourcar substansbibliotek

Labtechbolag siktar mot börsen

Storbolag i samarbete mot Parkinson

Tar in nya pengar

Silver och elektricitet mot bakterier

Sänd till en kollega

0.134