23948sdkhjf

Arocell gör studie med Tammerfors sjukhus

Svenska Arocell har inlett ett samarbete med Tammerfors universitetssjukhus för att utvärdera TK1 som en prognostisk biomarkör för patienter med prostatacancer.

I denna studie kommer halten av TK1 i serumprover att analyseras från patienter med nydiagnostiserad prostatacancer. Halten av TK1 kommer att jämföras med stadium av cancern och progressionen av sjukdomsförloppet.

Syftet med studien är att fastställa det prognostiska värdet av TK1, analyserat med AroCell TK 210 ELISA, vid diagnos av patienter med prostatacancer.

Det finns ett stort behov av bättre prognostiska verktyg för prostatacancer, som för många män kommer vara av godartad karaktär. Det finns ett behov av att undvika överbehandling av dessa patienter och samtidigt få en mer noggrann övervakning av sjukdomsförloppet. Detta är särskilt viktigt med tillkomsten av flera nya och mer effektiva terapier för prostatacancer.

Studien kommer att genomföras i samarbete med Prostate research center på Tammerfors universitetssjukhus och samordnas av professor Teemu Murtola i pharmacoepidemiology och chemoprevention på urological cancer research group.

– Vi är glada över att samarbeta med universitetssjukhuset i Tammerfors, som är ett av världens ledande centra för prostatacancerforskning”, säger Michael Brobjer, vd för AroCell i en kommentar.

TK1 är ett viktigt enzym i DNA-syntesen. Närvaro av TK1 i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling. AroCell TK 210 ELISA är ett kvantitativt immunoassay för mätning av TK1 i blod. ELISA-formatet kräver ingen speciell instrumentering för att utföras och kan inkorporeras i standardmässiga laboratorieprocesser.

– AroCell TK 210 ELISA är ett kostnadseffektivt sätt att mäta TK1 och därmed förbättra övervakningen av patienter med prostatacancer genom ett enkelt blodprov. Målet är att minska dödligheten, förbättra patientens välbefinnande och sänka vårdkostnaderna, säger Michael Brobjer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141