23948sdkhjf

Mediciner ger kaxig fisk

Läkemedel i de nivåer som finns i svenskt vatten påverkar beteendet hos storspigg, visar ny studie.

Läkemedel som påverkar serotonin- och dopaminsystemet finns i tillräckliga mängder i svenskt vatten för att påverka beteendet hos djur. Det visar en ny studie som utförts av forskare vid Linköpings universitet.

I studien användes storspigg, som delades in i fyra grupper. En grupp fick läkemedlet fluoxetin, som ökar mängden serotonin, tillsatt i vattnet i sitt akvarium. En annan fick ropinirol, som påverkar dopaminsystemet, och ytterligare en fick båda läkemedlen i kombination. Effekten utvärderades i 18 dagar och fiskarna jämfördes med en fjärde placebogrupp.

De doser av läkemedlen som användes finns även i svenskt vatten.

Under de 18 dagarna undersöktes olika aspekter av fiskarnas beteende. Bland annat utvärderades det hur djärvt och utforskande fiskarna betedde sig i en obekant miljö. Forskarna använde även speglar för att få fiskarna att tro att de mötte en okänd storspigg, och beteendet observerades.

Resultaten visade att fiskarnas beteende mycket riktigt påverkades av läkemedlen. Både ropinirol och fluoxetin ledde till ett djärvare beteende.

– Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras. När våra läkemedel och läkemedelsavfall kommer ut i naturen kan det med andra ord få konsekvenser för djurlivet, säger Robin Abbey-Lee, forskaren som ledde studien, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.

Forskarna mätte också uttrycket av gener i hjärnan som är viktiga för serotonin- och dopaminsignalering och stressrespons. Genuttrycket påverkades inte av läkemedlen.

– Vi såg däremot att den naturliga variationen mellan individer i uttrycket av gener i dessa signaleringssystem var kopplat till fiskarnas beteende. Det styrker att dessa system spelar en viktig roll för variationen i beteenden och personlighet, säger Hanne Løvlie, biträdande professor i etologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Tidigare forskning av andra forskargrupper har visat att fiskars ätbeteende och stresskänslighet påverkas av antidepressiva läkemedel, som fluoxetin. Forskarna bakom den nya studien har även visat att syrsor blir mindre aktiva och mindre aggressiva om de behandlades med fluoxetin.

Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Experimental Biology.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109