23948sdkhjf

Forskning kring skräddarsydd behandling av kronisk myeloisk leukemi prisas

Forskare vid Lunds och Helsingfors universitet får 2019 års stipendium på 20 000 US-dollar från företaget Incyte för hematologisk forskning inom kronisk myeloisk leukemi.

Rebecca Warfvinge på Lunds Universitet får stipendiet för sin forskning som syftar till att kunna identifiera svårbehandlade stamceller hos personer som diagnostiserats med kronisk myeloisk leukemi, KML. Genom RNA-sekvensering av individuella celler kan olikheterna hos leukemiska stamceller kartläggas, vilket i sin tur bidrar till att identifiera specifika stamcellsmarkörer som förutsäger prognos och svar på behandling. Forskningen bidrar till att på sikt ge en bättre vägledning när det gäller att identifiera vilka patienter som kan slippa medicinsk behandling utan att riskera återfall.

– Jag är mycket glad och tacksam för att Incyte har valt att stödja min forskning. Stipendiet är viktigt eftersom det kommer ge oss möjlighet att bedriva vår forskning på fler patienter än idag. Vi vill kunna identifiera svårbehandlade stamceller hos patienter med kronisk myeloisk leukemi för att få fram specifika markörer som blir vägledande vid behandlingsval och som talar om när behandlingen skulle kunna avbrytas utan att patienten får återfall, säger forskaren Rebecca Warfvinge, vid Lunds Universitet i en kommentar.

Sedan utvecklingen av de så kallade tyrosinkinashämmarna har prognosen för de som drabbas av KML förbättrats avsevärt. Trots det har två till tre procent av patienterna fortfarande en sämre prognos på grund av en aggressiv form som inte svarar på behandlingen.

Forskaren Shady Awad från Helsingfors Universitet har tilldelats det nordiska stipendiet inom hematologi från Incyte för sin forskning som syftar till att finna specifika mutationer som kan vara avgörande för just denna svårbehandlade patientgrupp. Idag vet man att dessa mutationer har en viktig roll när det gäller hur sjukdomen fortskrider och hur sjukdomen i dessa fall uppvisar så kallad behandlingsresistens.

– Jag vill tacka Incyte för att stipendiet tillfaller oss. Det betyder mycket, det säger att vi är på rätt spår och att de är intresserade av vårt arbete. Det finns fortfarande kliniska utmaningar, vissa av KML-patienterna är resistenta mot behandlingen och dessa hög risk KML-patienter behöver få bättre behandlingsmöjligheter. Som exempel, CML-patienter i blastfas där sjukdomen går in i en aggressiv form av sjukdomen. Detta är huvudfokus för min forskning, ett projekt där karaktäriserar genomet hos dessa patienter: vilka mutationer ligger bakom att sjukdomen förändras och går in i en aggressiv fas, säger Shady Awad, forskare på hematologienheten på Helsingfors Universitet.

Syftet med stipendiet är att öka intresset för forskning inom hematologi och maligniteter. Incyte vill uppmuntra och möjliggöra för unga forskare att få vara med och bidra till högkvalitativ forskning.

– Trots fantastiska framsteg de senaste 15 åren finns det fortfarande KML-patienter som har en ogynnsam prognos. Att som läkemedelsföretag på detta sätt kunna bidraga till att driva kunskapen vidare till förmån för just de patienterna känns väldigt givande, säger Erik Fromm, landschef på Incyte Biosciences i Norden.

Priset delas ut i samband med Nordic CML Study Group’s höstmöte den 24 oktober, 2019 på Sky City, Arlanda.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.157