23948sdkhjf

Remdesivir förkortade vårdtid vid covid-19

Det antivirala läkemedlet remdesivir var bättre än placebo i att korta vårdtiden för svårt covid-19-sjuka, enligt studiedata som nu publicerats.

Redan i slutet av april offentliggjorde läkemedelsföretaget Gilead preliminära resultat från en placebokontrollerad studie på läkemedlet remdesivir, ett av de antivirala läkemedel som fått mest uppmärksamhet som en möjlig behandling för covid-19. Resultaten ledde fram till att läkemedlet godkändes för nödanvändning i USA, men forskare har efterfrågat fullständiga resultat från studien.

Natten till lördagen svensk tid publicerades den preliminära rapport som uppgifterna var hämtade från i New England Journal of Medicine.

I studien ingick drygt 1000 patienter som fick antingen remdesivir i 10 dagar eller placebo. Det primära effektmåttet var tid till tillfrisknande som definierades som antingen utskrivning från sjukhus eller fortsatt sjukhusinläggning men då endast för kontroll av infektionen. Bland de patienter som fick remdesivir var mediantiden för tillfrisknande 11 dagar. Motsvarande tid för placebogruppen var 15 dagar.

Resultaten som nu publicerats är preliminära och fler data från studien är att vänta inom kort. Studieförfattarna skriver att deras resultat stödjer att remdesvir används för patienter med covid-19 som är inlagda på sjukhus och som kräver kompletterande syrebehandling. Men de framhåller också att det är tydligt att behandling med läkemedlet troligtvis inte kommer att vara tillräcklig mot bakgrund av att dödligheten var stor också bland de patienter som fick remdesivir.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA väntas snart ta ställning till om remdesivir ska godkännas inom EU. I Sverige har läkemedlet beviljats beredskapslicens.

Läs studien:

Beigel m fl. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079