23948sdkhjf

Läkemedelsverket vill höja avgifterna kraftigt

Läkemedelsverket föreslår kraftiga höjningar av avgifterna för kontrollen av läkemedel. I vissa fall rör det sig om höjningar med 200 procent.

I en framställan till regeringen föreslår Läkemedelsverket att såväl årsavgifter som ansökningsavgifter höjs.

Bland annat föreslås en höjning av ansökningsavgiften för nationella kliniska prövningar för humanläkemedel från 50 000 till 150 000 kronor.

”Förändringen ska dock ställas i relation till att den nuvarande avgiften inte täcker kostnaden för verksamheten, vilket är en följd av politisk viljeinriktning att stödja innovation”, skriver myndigheten i sin hemställan till regeringen.

Intäkterna från årsavgifterna, som idag ligger kring 330 miljoner kronor, behöver höjas med cirka 18 procent för att täcka kostnaderna för verksamheten, enligt Läkemedelsverket.

Även samtliga avgifter för homeopatiska läkemedel föreslås höjas kraftigt. Ett exempel är avgiften för ansökan om registrering som nuvarande ligger på 4 400 kronor men som föreslås höjas till 90 000 kronor för att ge full kostnadstäckning.

Meningen är att de nya avgifterna ska gälla under åren 2022–2026.

Bakgrunden är att avgifterna för närvarande inte täcker kostnaden för läkemedelskontrollen. I fjol var intäkterna från avgifterna 443 miljoner kronor medan kostnaderna uppgick till 472 miljoner – ett minus på 29 miljoner. För 2021 väntas underskottet stiga till 50 miljoner.

”Utan åtgärder kommer verksamheten att generera ytterligare underskott de kommande åren”, skriver myndigheten i sin hemställan till regeringen.

För att Läkemedelsverket bland annat ska kunna möta framtidens krav på ökad digitalisering och fortsätta att bidra till den svenska sjukvården kommer kostnaderna för dagens finansieringsform att öka, säger Joakim Brandberg, vikarierande generaldirektör vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063