23948sdkhjf

Svensk Life Science – Vi måste göra kakan större!

De fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland har alla nationella life science-strategier, men Sverige är det enda landet som nämner det nordiska samarbetet i sin, skriver Ulf Andersson, vd för Medeon Science Park och Anette Steenberg, vd för på Medicon Valley Alliance i en debattartikel.

De svenska life science-ambitionerna är höga och det är även Sveriges ambition att bli en ledande life science nation. Detta framgick tydligt i den årliga svenska life science-konferensen: ”Tillsammans för en ledande life science – nation” arrangerad av Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och Health Innovation West. Konferensen bjöd på en fenomenal lista med talare som visade på ett redan starkt samarbete mellan offentliga myndigheter, privat sektor, akademi och i allt högre grad med patientorganisationer som även stärker patienternas perspektiv.

Ett av fokusämnena var den ökande konkurrenskraften, möjligheterna att attrahera internationella talanger och investeringar samt att öppna dörrarna för inte bara ökat nationellt samarbete utan även att nå ut till de nordiska grannländerna. De fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland har alla nationella life science-strategier, men Sverige är det enda landet som nämner det nordiska samarbetet i sin. Hatten av till Sverige som lyfter fram denna viktiga aspekt!

Det finns verkligen något att bygga på i Norden. De nordiska länderna toppar den globala innovationslistan, det finns värdefull sjukvårdsdata och en väletablerad life science industri, särskilt i Sverige och Danmark. Våra internationellt högt rankade universitet har en lång historia av akademisk spetskompetens och offentlig-privata partnerskap inom life science. Därutöver är Stockholm-Uppsala-klustret och det svensk-danska klustret Medicon Valley hem för forskningsanläggningar i världsklass, en kritisk massa av life science industri inklusive ett levande ekosystem av nystartade life science-företag jämte Science Parks och inkubatorer.

Både Sverige och Danmark har dessutom antagit ambitiösa nationella life science-strategier, och i båda länderna har life science-sektorn fått ökat fokus och status som viktigt för att säkra våra medborgares hälsa och återuppta tillväxten i våra ekonomier.

Under covid-19-pandemin har vikten av en stark life science industri betonats ytterligare. Intressant att notera är att vi under 2020 sett en boom av patent från både Sverige (19 % ökning från 2019) och Danmark (9 % ökning från 2019).

Tillsammans kan Sverige och Danmark, Stockholm-Uppsala och Medicon Valley på ett övertygande sätt positionera Norden som en av de ledande life science-regionerna i Europa och därmed attrahera ytterligare utländska investeringar och talanger.

I år har Medicon Valley Alliance 25 års-jubileum och kan fira resultatet av framgångsrika samarbeten mellan offentlig sektor, akademi och näringslivet i södra Sverige och östra Danmark. Det starka svensk-danska samarbetet över Öresund med Medicon Valley Alliances 300+ medlemmar har bidragit till utvecklingen av världsledande styrkepositioner inom forskningsområden såsom fertilitet, diabetes och inom mikrobiomet. Vår filosofi är enkel; Medicon Valley Alliance strävar efter att få 1 + 1 att bli 3 genom att skapa mer kritisk massa och göra kakan större till nytta för hela det svenska och danska life science-ekosystemet.

Därför är vi mycket glada för att det gränsöverskridande samarbete nämns i den svenska life science-strategin. Vi välkomnar ännu mer samarbete för att göra kakan större för att stärka svensk life science med styrkepositioner och synergier med ursprung i Medicon Valley.

Medicon Valley Alliance vill bidra med vår styrka; gränsöverskridande samarbete inom life science. Med det kan vi bygga vidare på budskapet från konferensen ”Tillsammans för en ledande life science nation” och säkra att den svenska life science strategin förblir ett levande dokument, nationellt och internationellt.

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095