23948sdkhjf

Lorviqua EU-godkänns som första linjens behandling mot avancerad lungcancer

Pfizers läkemedel Lorviqua har fått ett utvidgat godkännande i EU och ges nu grönt ljus som en första linjens behandling för ALK-positiv avancerad lungcancer.

Beslutet från EU-kommissionen innebär att Lorviqua (lorlatinib) godkänns som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare inte behandlats med en ALK-hämmare.

Godkännandet baseras på resultaten från en fas-3 studie, som bland annat indikerade att Lorviqua minskade risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 72 procent hos nydiagnostiserade patienter jämfört med Xalkori, som var den första ALK-hämmaren som godkändes i Europa..

 EU-Kommissionens godkännande av Lorviqua som en första linjens behandling är en betydande milstolpe som vi hoppas ska bidra till att göra välbehövlig och meningsfull skillnad för dem som är drabbade av denna dödliga sjukdom, säger Vicky Chatzakos, senior medicinsk rådgivare på Pfizer, i ett pressmeddelande.

Lorviqua är sedan tidigare EU-godkänt som behandling av den aktuella patientgruppen vid fortsatt sjukdomsprogression efter behandling med alectinib eller certinib som första tyrosinkinashämmare (TKI), eller crizotinib och minst en annan ALK TKI.

 Det utvidgade godkännandet av Lorviqua i Europa är ett betydande framsteg, särskilt för de närmare 40 procent av patienterna med ALK-positiv metastatisk NSCLC som diagnostiseras med hjärnmetastaser, säger professor Benjamin Solomon, vid Department of Medical Oncology vid Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08