23948sdkhjf

Ny app visar hur synskadade upplever världen

En ny app visar hur allt från grå starr till makuladegeneration och ålderssynthet yttrar sig — ur den synskadades synvinkel. Syftet är att ge seende en inblick i hur personer med synnedsättning uppfattar sin vardag.

Det är Synskadades Riksförbund som lanserar en svensk version av appen Synsimulator, som ursprungligen skapades av Norges Blindeforbund tillsammans med stiftelsen Dam.

I appen väljer användaren först vilken synnedsättning som ska simuleras — de ögonsjukdomar som går att simulera är ålderssynthet, grå starr/katarakt, grön starr/glaukom, makuladegeneration, diabetesretinopati och retinitis pigmentosa. I nästa steg ställs via ett reglage in hur allvarlig sjukdomen är.

Sedan kan användaren genom att hålla upp telefonen framför sig få en bild av hur verkligheten ter sig för personer med den valda synskadan.

I Sverige finns åtminstone 30 000 personer som har grava synnedsättningar eller är blinda. Det totala antalet inskrivna vid landets syncentraler är omkring fyra gånger så stort.

– Om man ser till hur många synskadade det finns i Sverige så är appen något som angår alla, säger Sofia Abrahamsson, ansvarig för digitala kanaler på Synskadades Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Några exempel på grupper som skulle kunna få en "aha-upplevelse" med hjälp av appen är politiker och tjänstemän som arbetar med det offentliga rummet, anhöriga och vänner till personer med synnedsättningar och lärare som får en synskadad elev till sin klass.

Såväl synskadade som ögonläkare har varit med vid utvecklingen av appen, men den ska inte ses som ett facit, framhåller Sofia Abrahamsson.

– Synnedsättningar är väldigt individuella och det går inte att säga exakt hur de yttrar sig. Bilden som appen ger kan stämma på vissa sätt men inte på andra. Syftet är inte att illustrera precis hur en synnedsättning är att leva med, för det går inte. Däremot kan synsimulatorn vara en ögonöppnare, säger hon.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.397