23948sdkhjf

Sjöbergpriset går till forskning kring läkemedel mot lungcancer

Kungliga Vetenskapsakademiens Sjöbergpris på en miljon dollar går i år till forskaren Kevan Shokat, USA, för hans bidrag till utvecklingen av sotorasib, ett läkemedel mot icke-småcellig lungcancer med K-Ras G12c-mutation.

Ungefär trettio procent av patienterna med icke-småcellig lungcancer har mutationer i den gen som kodar för proteinet K-Ras. Mutationerna gör att proteinet är ständigt aktivt och stimulerar till celldelning och celltillväxt. Att stänga av proteinet har varit en utmaning, eftersom det inte finns någon naturlig struktur eller ficka, där läkemedelsmolekyler kan fästa.

Kevan Shokat, professor och forskare inom kemisk genetik, University of California, lyckades år 2013 hitta en väg att ta sig in i det muterade proteinet K-Ras G12C. Genom att fästa en molekyl vid en aminosyra, cystein, som genom mutationen hamnat på fel plats, hände det magiska. Strax bredvid aminosyran öppnades en liten spricka i proteinet, en lönndörr. I öppningen kunde läkemedelsmolekyler, som inaktiverade proteinet, placeras.

Förutom K-Ras, finns andra Ras-proteiner. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till celldelning och celltillväxt. Det har uppskattats att muterade Ras-proteiner är involverade i många olika former av cancer.

Lumykras (sotorasib), ett läkemedel mot lungcancer, som fungerar enligt principen ovan, godkändes 2021 av amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och året därpå i EU. I Sverige saluförs läkemedlet av Amgen, och ses som en andra eller tredje linjens behandling mot icke-småcellig lungcancer. Kostnaden för läkemedlet uppgår enligt Fass till ungefär 2000 kronor per dag.

Inför utdelningen av Sjöbergpriset skriver Kungliga Vetenskapsakademien i ett pressmeddelande att precis som vid alla cancerbehandlingar är det inte alla patienter som har effekt av behandlingen, och att det finns tecken på att tumörcellerna kan utveckla resistens. 

– Det här är startskottet på en helt ny era där man bygger vidare på grundupptäckten. I framtiden kan läkemedlet få stor betydelse även för andra grupper av patienter vars cancer är orsakad av muterade Ras-proteiner, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska institutet och ledamot av priskommittén, i pressmeddelandet.

Sjöbergpriset är ett internationellt pris inom cancerforskning och delas ut en gång om året. Prissumman är på en miljon dollar varav 900 000 dollar ska användas till forskning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078