Vill följa upp universitetens patent

Vill följa upp universitetens patent

Fyra forskare vill införa uppföljning av de patent som kommer från Sveriges universitet och högskolor. Två av dem utvecklar en databas för detta på KI.

Han leder nya Göteborgscentret

Han leder nya Göteborgscentret

Professor Göran Landberg har utsetts till föreståndare för det nya Wallenbergcentret för molekylär och translationell medicin.

Global plan mot antibiotikaresistens

Global plan mot antibiotikaresistens

Under Världshälsomötet i Genève har en global plan för att hantera det ökande hotet från antibiotikaresistenta bakterier antagits. Ökade investeringar i nya läkemedel, metoder för diagnostik och vacciner är ett av målen i planen.