Evidensia blir störst

Evidensia blir störst

Evidensia går samman med IVC och bildar Europas största veterinärvårdkedja. Den nya koncernen har tillsammans 500 kliniker.


”Vi är viktiga för regeringen”

”Vi är viktiga för regeringen”

- Vi är inte affärsgörande, vi är affärsskapande, förklarar Hans Winberg, vd på Swecare som nu fått 3,5 miljoner från regeringen för 2017.


Första handelsdag skjuts upp

Första handelsdag skjuts upp

Idag skulle ISR ha börjat handlas på First North, men den första handelsdagen skjuts upp på begäran av bolaget.

Nya möjligheter att dela bilder

Nya möjligheter att dela bilder

Sectra utvecklar sina IT-tjänster. Nu kommer medicinska bilder kunna delas mellan vårdgivare, patienter och försäkringsbolag.


Hon ska styra IVA

Hon ska styra IVA

Professor Tuula Teeri har valts till ny vd i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

In från kylan

In från kylan

Från att ha krävt en förvaringstemperatur på minus 80 grader kan läkemedelskandidaten nu förvaras i plusgrader.


Kanada har öppet mål

Kanada har öppet mål

Sverige och Kanada. En perfekt matchning för affärer, konstateras på Kanada-besök.

Nu införs ett takbelopp

Nu införs ett takbelopp

För första gången finns en övre gräns för hur stort projektbidrag inom medicin och hälsa som är möjligt att söka från Vetenskapsrådet.


EMA godkänner nytt läkemedel mot lungcancer

EMA godkänner nytt läkemedel mot lungcancer

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt Alecensa, ett nytt läkemedel mot lungcancer. Det ska användas mot lungcancer som är av typen icke-småcellig lungcancer.

USA-patent för Cline

USA-patent för Cline

Bolaget har fått patentet för sin teknologi för framställning av nanogradientytor godkänt i USA.

Nytt avtal för Sobi

Nytt avtal för Sobi

Bolaget sluter nytt avtal med Valeant för distribution av licenspreparatet Ammonul i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.


Han föreslås bli rektor på KI

Han föreslås bli rektor på KI

Först blev han erbjuden rektorstjänsten på Göteborg universitet. Några veckor senare föreslås han bli ny rektor på KI.