23948sdkhjf

Tio största misslyckandena i kliniska studier

De flesta stora forskningsframsteg föregås av motgångar – och det gäller inte minst inom läkemedelsutveckling. Under 2023 noterades bakslag för bland annat ett hiv-vaccin, ett ms-läkemedel och en behandling för makulaödem

Att ta fram ett nytt läkemedel är förknippat med enorma kostnader och stor osäkerhet, som bekant.

De goda nyheterna är att även misslyckade studier ökar vår kunskap och tar vetenskapen framåt, vilket kan var bra att ha i åtanke när man tar del av amerikanska Fierce Biotechs sammanställning av vad sajten bedömer vara fjolårets tio största misslyckanden inom kliniska studier.

Tio största misslyckandena i kliniska studier 2023

Vad: Hiv-vaccin

Företag: Janssen Pharmaceuticals

I januari 2023 meddelade företag att en fas III-studie med 3 900 deltagare inte hade nått sina mål – vaccinet skyddar inte mot hiv-smitta.

Vad: Rezpeg – mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

Företag: Nektar Therapeutics

En fas II-studie som prövade läkemedelskandidaten mot den automimmuna sjukdomen lupus rapporterades i februari ha misslyckats. Utvecklingen fortsätter dock inom andra indikationer.

Vad: BEN-2293 – mot eksem

Företag: Benevolent AI

Företaget prövade sin TRK-hämmare mot atopisk dermatit, den vanligaste formen av eksem, men läkemedlet slog inte placebo vad gäller klåda eller eksemets svårighetsgrad.

Vad: Sitravatanib mot icke-småcellig lungcancer

Företag: Mirati Therapeutics

Miratis spektrumselektiva kinashämmare nådde inte sina mål för överlevnad i en fas III-studie som offentliggjordes i maj.

Vad: Tarcocimab mot diabetiskt makulaödem

Företag: Kodiac Sciences

I en fas III-studie nåddes inte målet om bibehållen synskärpa, och man noterade ”en oväntad ökning av grå starr”. Substansen prövas fortsatt som behandling för icke-proliferativ diabetisk retinopati.

Vad: Izokibep mot Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation)

Företag: Acelyrin

Företagets IL-17A-hämmare lyckades inte slå placebo och missade studiens primära mål.

Vad: Efruxifermin mot icke-alkoholorsakad steatohepatit

Företag: Akero Therapeutics

I en fas IIb-studie misslyckade Efruxifermin med att signifikant minska fibros hos patienterna.

Vad: Elevidys mot Duchennes muskeldystrofi

Företag: Sarepta Therapeutics

I en fas III-studie nåddes inte huvudmålet, som var ett mått på motoriskt funktion. Trots det fick genterapin ett accelerat FDA-godkännande i juni för vissa patientgrupper.

Vad: Asundexian mot förmaksflimmer med strokerisk

Företag: Bayer

Bayers faktor XIa-hämmare var tänkt att utmana Pfizers storsäljare Eliquis, men misslyckades i en fas III-studie.

Vad: Evobrutinib mot multipel skleros

Företag: Merck KGaA

Mercks BTK-hämmare misslyckades i två fas III-studier att överträffa jämförelseläkemedlet Aubagio från Sanofi.

Källa: Fierce Biotech

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078