23948sdkhjf

Miljonanslag till Follicums peptider

Forskare vid Lunds universitet får 1 miljon danska kronor från Novo Nordisk foundation för att utföra diabetesrelaterade studier med Follicums peptider.

Professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare en miljon DKK i anslag från Novo Nordisk foundation för att utföra prekliniska studier inom bolagets diabetesprojekt, som en fortsättning på det anslag om 400 000 DKK som gruppen fick under 2017.

Det var under våren 2017 som Follicum meddelade att bolaget breddat sitt forskningsområde och lämnat in en patentansökan avseende peptider som visat positiv effekt på frisättning av insulin. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Målsättningen med de prekliniska experimenten är att studera effekterna och verkningsmekanismerna av bolagets patenterade peptider.

– Att Diabetesprojektet nu har fått förnyat förtroende från Novo Nordisk Foundation är ytterligare ett bevis på att stiftelsen ser projektet som intressant. Vi är mycket glada över att få vara en del av detta spännande diabetesprojekt i samarbete med Lunds universitet, kommenterar Jan Alenfall, vd Follicum.

Follicum äger rätten till resultaten som genereras i samband med användandet av Follicums peptider i projektet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11