23948sdkhjf

Cantargia genomför storemission

”Nu har vi kassan. Nu är det bara att fortsätta leverera”

Lundabaserade Cantargia meddelar idag att företaget har genomfört en riktad nyemission för att ta in cirka 410 miljoner kronor före transaktionskostnader. Pengarna ska användas till att förbereda huvudkandidaten CAN04 och produktionen av denna för kliniska fas III-studier samt till att få projektet Can10 till klinisk fas.

CAN04 är en antikropp som binder till proteinet Interleukin 1 Receptor Accessory Protein, IL1RAP, som uttrycks på ytan av cancerceller. CAN04 är modifierad för att stimulera immunförsvaret mer än en vanlig antikropp och förhoppningen är att den ska förbättra behandlingen av cancer genom att dels locka immunförsvaret till cancercellerna och dels motverka tumörens immunhämmande egenskaper.

I dagsläget befinner sig CAN04 i klinisk fas II, där den utvärderas som behandling mot två olika cancerformer: cancer i bukspottkörteln (pankreascancer) samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC), dels i kombination med cellgifter och dels som monoterapi.

– Rekryteringen av patienter pågår fortfarande. När det gäller bukspottkörtelcancer har det varit lättare att rekrytera och vi tror att vi är färdiga med det under andra kvartalet i år. När det gäller icke-småcellig lungcancer väntar vi oss vara klara under det tredje kvartalet, berättar Göran Forsberg, vd för Cantargia, för Life Science Sweden.

– Vi kommer att se resultat på tumörbörda och tumörminskning under andra halvåret i år och överlevnadsresultat år 2021, tillägger han.

Fas II-studien Canfour kommer dessutom att breddas. I dagsläget testas CAN04 som behandling i kombination med cellgifterna gemcitabin och nab-paclitaxel vid bukspottkörtelcancer och planen är att testa även en annan kombination, med Folfirinox.

Indikationerna bukspottskörtelscancer och icke-småcellig lungcancer har valts ut för att båda dessa cancerformer har ett högt uttryck av IL1RAP.

– Biologin hos dessa båda cancerformer ger ytterligare ett stöd för möjligheten att nå ett bra resultat här. Dessutom finns det ett stort medicinsk behov av nya behandlingar i båda fallen.

Om CAN04 skulle nå klinisk fas III kommer fokus inledningsvis att läggas på en indikation. Förmodligen blir det bukspottskörtelscancer, berättar Göran Forsberg.

– En fas III-studie är ett stort åtagande så vi kommer inledningsvis att få lägga fokus på en indikation. För bukspottkörtelcancer är konkurrensen mindre och vägen till marknaden är kortare, så det blir nog det vi väljer. Bukspottkörtelcancer diagnosticeras ofta för sent när man redan har metastaser och medianöverlevnaden är bara elva månader, så det finns en stor möjlighet att förbättra behandlingen där.

Om allt går vägen är planen senare att utveckla CAN04 till en behandling även mot andra cancerformer, som exempelvis huvud-halscancer och trippelnegativ bröstcancer.

Emissionslikviden kommer inte att räcka till att genomföra en fas III-studie med CAN04 men den kommer som sagt användas till en breddning av fas II-prövningen och förberedelser inför fas III; bland annat till att få anpassa produktionsprocessen till de hårdare krav som kommer att ställas då. Pengarna ska dessutom användas till att få läkemedelskandidaten CAN10 att nå kliniska studier, som en behandling vid systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation – båda dödliga sjukdomar.

– Vi ska nu skaffa oss en bättre bild av vilken indikation som vi inledningsvis ska prioritera. Förhoppningsvis når vi klinik i slutet av 2021, säger Göran Forsberg.

Riktkursen i emissionen är 22,5 kronor per aktie. En del av emissionen är redan beslutad men den andra delen, som motsvarar ungefär 60 procent av det totala antalet aktier, måste godkännas av en extrainsatt bolagsstämma som äger rum den 16 mars.

– Det är dock redan förankrat att närmare hälften av våra aktieägare kommer att rösta för emissionen, säger Göran Forsberg.

– Den riktade emissionen stärker oss med nya svenska och internationella investerare, däribland den schweiziska specialistfonden HBM Healthcare Investments.

Cantargia har i dagsläget 14 anställda. Företaget är virtuellt och köper in tjänster inom allt från det prekliniska utvecklingsarbetet och kliniska prövningar till produktionen. Om CAN04 får godkänt som läkemedel finns möjligheten att sköta kommersialiseringen på vissa marknader på egen hand och ha partnerskap på andra.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094