23948sdkhjf

Ökad dödlighet av klorokin och hydroxyklorokin vid covid-19

En stor observationsstudie pekar på att de omtalade malarialäkemedlen mot covid-19 ökade dödligheten på sjukhus.

Det finns ingen vetenskaplig evidens för att malarialäkemedlen klorokin och hydroxyklorokin har effekt på covid-19. Trots detta används de mot covid-19 i USA, där framförallt president Donald Trump förespråkat användningen.

Nyligen publicerades resultat från en stor observationsstudie i Lancet där data från 96 000 patienter från 671 sjukhus spritt över sex kontinenter analyserats. Resultatet visar att dödligheten på sjukhus var mellan 16,4 och 23,8 procent för patienter som mottagit något av läkemedlen eller i kombination med makrolid, en typ av antibiotika, jämfört med kontrollgruppen där 9,3 procent avled.

I studien ingick 14 888 patienter med bekräftad covid-19-sjukdom från perioden 20 december 2019 till 14 april 2020. Patienterna hade alla fått läkemedlen inom 48 timmar efter diagnos. Patienterna delades upp i fyra grupper beroende på om de fått enbart klorokin eller hydroxyklorokin, eller någon av substanserna tillsammans med antibiotika.

Efter att siffrorna justerats för andra tänkbara faktorer som hade kunnat påverka resultatet, och jämfört med dödligheten i kontrollgruppen, visade det sig att samtliga grupper hade en ökad risk för dödlighet. Det fanns också en ökad risk för ventrikelflimmer, en allvarlig form av hjärtrymtrubbning, hos patienterna som fått något av läkemedlen under sjukhusvistelsen. Samtliga läkemedel och behandlingskombinationer kunde i studien kopplas till minskad överlevnad under sjukhusvistelse samt ökad frekvens av ventrikelflimmer.

Forskarna påpekar att det behövs resultat från randomiserade studier och rekommenderar att malarialäkemedlen endast bör användas för behandling av covid-19 inom ramen för kontrollerade studier.

Läs studien: 

R. Mehra, Mandeep, m.fl. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis, The Lancet, Publicerad online 22 maj, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078