23948sdkhjf

Remdesivir gav liten effekt hos måttligt sjuka i covid-19

Preliminära resultat pekar på en viss positiv effekt av remdesivir till måttligt sjuka covid-19-patienter.

Det handlar om tidiga resultat från Gileads globala fas III-studie på måttligt sjuka covid-19-patienter inlagda på sjukhus. I studien ingick 600 patienter som slumpmässigt delades in i någon av behandlingsgrupperna, fem respektive tio dagar med remdesivir, eller till standardbehandling.

Enligt de preliminära resultaten fick 76 procent av patienterna som fick remdesivir en förbättrad effekt på 11:e dagen efter att behandlingen startat, det skriver Gilead i ett pressmeddelande. För de som mottog standardbehandlingen förbättrades 66 procent under samma tidsintervall. När man däremot jämförde den kliniska förbättringen mellan grupperna som fick remdesivir i tio dagar, fem dagar, eller som mottag standardbehandling, sågs ingen nämnvärd skillnad. Vanliga biverkningar bland patienterna i behandlingsgruppen var illamående, huvudvärk och diarré och förkom hos mer än fem procent.

Den kliniska förbättringen mättes genom en sjugradig skala som inkluderade utskrivning från sjukhus, behov av syrgas, behov av respirator, EMO-behandling och död. Patientgruppen som fick remdesivir i fem dagar visade på en statistiskt signifikant skillnad och representerade en gradskillnad i den sjugradiga skalan.

Life Science Sweden har tidigare rapporterat om flera studier där man tittat på remdesivir som möjlig behandling av covid-19-patienter. Det experimentella läkemedlet har studerats av amerikanska National Institute of Allergy and Infectious diseases, NIAID, på 1 000 patienter och visade positiva resultat. En mindre studie från Kina visade dock på motstridiga resultat, något som dämpade allmänhetens förväntningar en aning. Professor Anders Sönnerborg uttalade sig i Life Science Sweden om att effekterna av remdesivir ännu inte imponerat i de studier som hittills publicerats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11