23948sdkhjf

Studier: Långsiktig effekt av Calquence vid leukemi

Resultat från två nya studier pekar på att långtidseffekten är mycket god vid behandling med Calquence till patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Astra Zeneca redovisar i ett pressmeddelande resultaten från två kliniska studier om långtidsbehandling med Calequence (acalabrutinib) vid kronisk lymfatisk leukemi. Enligt företaget pekar de samlade resultaten på god tolerabilitet och effektivitet.

I fas II-studien, ACE-CL-001, fanns det en total svarsfrekvens på 97% med en fortsatt säkerhetsprofil för tidigare obehandlade patienter efter mer än fyra år. I en analys av resultaten från fas III-studien, ASCAND, såg man att omkring 82 procent av patienterna som fick återfall av sjukdomen och som behandlades med Calquence överlevde och var fria från sjukdomsprogression efter 18 månader. Det kan jämföras med patienter som fick rituximab, i kombination med idelalisib eller bendamustin, där 48 procent överlevde och var fria från sjukdomsprogression. 

– Den här datan visar inga nya säkerhetsproblem för acalabrutinib, vilket bekräftar att det ger säker, meningsfull och långsiktig klinisk nytta för patienter med återfall eller refraktär sjukdom, säger Richard R. Furman, chef för CLL Research Center, Weill Cornell Medicine, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsföretaget startade även i april en global studie där man undersöker om Calequence kan bli en potentiell behandling för covid-19-patienter. Läkemedlet har för ändamålet börjat användas i Storbritannien, något som Life Science Sweden rapporterat om tidigare. Calquence godkändes i USA som behandlingsalternativ för vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi i november 2019. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063