23948sdkhjf

ANTIBIOTIKARESISTENS

Mindre antibiotika till djur

Försäljningen i Europa har minskat med 32 procent sedan 2011, visar ny rapport.

Han får Fernströmpriset

1

KTH-forskare dödar bakterier utan antibiotika

Ny gel ska kunna användas vid operationer.

Lyckade resultat för Ecofilters rening av avloppsvatten 

Systemet ska rena antibiotikautsläpp från urin och avföring.

Fulltecknat för Gradientech

Är nytt antibiotikaalternativ på spåren

Försäljningen av antibiotika minskar

2018 minskade försäljningen av antibiotika i Sverige. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Avföringsrester gissel för antibiotikaresistens

Designar alternativ till antibiotika

Antibiotika i ogräs

Schweiziska forskare har hittat nya, antibiotiskt aktiva ämnen i bladen hos ett vanligt ogräs.

Skärpt kartläggning av antibiotikaresistens

Nu börjar Folkhälsomyndigheten att publicera både nationella och regionala rapporter årligen om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige.

Bildar stiftelse mot antibiotikaresistens

Forskare hittar en ny klass antibiotika

Kan bli ett genombrott mot resistenta bakterier.

Sovande bakterier klarar antibiotika

Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny mekanism för hur antibiotikatoleranta bakterier uppkommer.

Antikropp kan överlista super-E coli

Nytt partnerskap för Bactiguard

Larmrapport från Folkhälsomyndigheten

En fördubbling av anmälda fall av antibiotikaresistens om drygt 10 år och en fyrdubbling till år 2050, det visar en ny rapport från myndigheten. Christian Kinch, vd Bactiguard, efterlyser skallkrav på förebyggande åtgärder i offentliga upphandlingar.

Så får vi fart på antibiotikautveckling

Kampanj ska skydda antibiotika

Proteiner istället för antibiotika

Stöd till antibiotikautveckling utreds

Göteborgsforskare hittar okända resistensgener

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har kartlagt flera hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

Mångmiljonanslag till Umeåforskare

Silver och elektricitet mot bakterier

Sänd till en kollega

0.137