23948sdkhjf

ANTIBIOTIKARESISTENS

1

Avloppsvatten bör renas bättre för att motverka antibiotikaresistens

Det räcker inte med att hålla nere förskrivningen av antibiotika. Reningen av avloppsvatten måste bli bättre för att minska antibiotikaresistensen, enligt en ny studie.

Ökning av resistenta bakterier efter behandling av urinvägsinfektion

Under 2019 ökade resistensen mot antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion. 

Nyupptäckt resistensgen kan hota kraftfull antibiotika

Fortsatt minskad försäljning av antibiotika

Under 2019 minskade försäljningen av antibiotika med 3,5 procent i Sverige jämfört med 2018. Minskningen syns i alla åldersgrupper och framförallt hos de minsta barnen upp till sex år.

Göteborg ger namn åt ny antibiotikaresistent bakterie

Tar bort resistensen

Quretech Bio får fem miljoner till projekt som syftar till att göra resistenta bakterier känsliga för antibiotika.

Mindre antibiotika till människans bästa vän

Hundar får mindre antibiotika i Europa visar ny studie.

Medtechbolag till biohubben

Ny antibiotikaklass når fas III

Ska utvärderas i två studier som behandling av urinvägsinfektion och gonorré.

Mindre antibiotika till djur

Försäljningen i Europa har minskat med 32 procent sedan 2011, visar ny rapport.

Han får Fernströmpriset

1

KTH-forskare dödar bakterier utan antibiotika

Ny gel ska kunna användas vid operationer.

Lyckade resultat för Ecofilters rening av avloppsvatten 

Systemet ska rena antibiotikautsläpp från urin och avföring.

Fulltecknat för Gradientech

Är nytt antibiotikaalternativ på spåren

Försäljningen av antibiotika minskar

2018 minskade försäljningen av antibiotika i Sverige. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Avföringsrester gissel för antibiotikaresistens

Designar alternativ till antibiotika

Antibiotika i ogräs

Schweiziska forskare har hittat nya, antibiotiskt aktiva ämnen i bladen hos ett vanligt ogräs.

Skärpt kartläggning av antibiotikaresistens

Nu börjar Folkhälsomyndigheten att publicera både nationella och regionala rapporter årligen om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige.

Bildar stiftelse mot antibiotikaresistens

Forskare hittar en ny klass antibiotika

Kan bli ett genombrott mot resistenta bakterier.

Sovande bakterier klarar antibiotika

Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny mekanism för hur antibiotikatoleranta bakterier uppkommer.

Antikropp kan överlista super-E coli

Sänd till en kollega

0.063