23948sdkhjf

På söndag är det val – här är partiernas viktigaste frågor för svensk life science

Life Science Sweden har intervjuat riksdagspolitiker från de olika partierna. Här läser du samtliga intervjuer.

Lina Nordquist (L): ”Hela kedjan måste fungera”

”Vi behöver se till att patienter, näringsliv och offentlig sektor kan samarbeta och göra det på ett tryggt sätt, att man har respekt för varandra och hjälper varandra framåt”. Läs mer.

Karin Rågsjö (V) – "Solidarisk finansiering är avgörande för jämlik vård"

”I takt med att vården har fått det tuffare minskar förutsättningarna för kliniska läkemedelsstudier. Vi måste ha en vård där forskning blir en del av arbetet och då krävs det en bra arbetsmiljö för vårdarbetarna, dvs. fler anställda som slipper springa mellan patienterna”, Läs mer.

Åsa Lindhagen (MP): ”Kompetensförsörjningen är avgörande”

”Vi måste investera i forskning, politiker behöver säkerställa att det finns såväl god finansiering som god infrastruktur för att underlätta för forskning och utveckling”. Läs mer.

Pia Steensland (KD) – ”Förbättra förutsättningarna för kliniska prövningar”

Helheten kring att förbättra förutsättningarna för kliniska prövningar, tillgängliggörande av hälsodata, ett nationellt ansvar för hälso- och sjukvården såväl som för finansiering och tillgång till läkemedel vid sällsynta diagnoser, samt tillgängliggörande av precisionsmedicin”. Läs mer.

Staffan Eklöf (SD) – "Viktigt med bättre samordning mellan regionerna"

Mycket forskning med koppling till sjukvården hämmas av att regionerna till exempel kan ha vitt skilda IT-lösningar. Här vill vi se ett starkare nationellt ledarskap. Läs mer.

Camilla Waltersson Grönvall (M) "Alla barn med cancer ska ha rätt till precisionsmedicin"

"Vår viktigaste prioritering handlar om att möjliggöra fler behandlingar med precisionsmedicin, däribland gensekvensering, oavsett om det handlar om enstaka gener, grupper av gener eller hela arvsmassan. I ett första steg föreslår vi att alla barn med cancer ska ha rätt att få gensekvensering och individuellt riktad cancerbehandling." Läs mer.

Mikael Dahlqvist (S): ”Det behövs mer resurser till klinisk forskning”

"Det behövs dels en del lagändringar, till exempel en ny biobankslag samt ökade möjligheter till så kallad sekundäranvändning av hälsodata för att stärka forskning och innovation. För den kliniska forskningen behövs mer resurser för exempelvis forskningssjuksköterskor så att personalresurserna inte konkurrerar med den vanliga vården." Läs mer.

Sofia Nilsson (C): ”Life science-strategin behöver tydligare prioriteringar”

Centerpartiet vill inrätta ett tioårigt forskningsprogram om sjukdomar som drabbar kvinnor och satsa 200 miljoner kronor under nästa mandatperiod. Forskning på så kallade kvinnosjukdomar har låg status och forskningen lider brist på medel. Många vanliga tillstånd eller sjukdomar har helt enkelt inte varit registrerade som en officiell diagnos. Läs mer.

Artikeln är en del av vårt tema om Valspecial.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079